Gigantiske figurar er rissa inn i landskapet

I ørkenen i Peru er der mange store figurar som er rissa inn i fjellslettene.

Dei gamle bakketeikningane, eller geoglyfane blir kalla for Nazcalinjene, skriv Forsking.no

Dei innfødte i ørkenlandskapet i Andesfjella skar ut store teikningar verd å fjerne det øvste, raude laget av småstein og grus frå bakken, for å kome ned til det kvite underlaget.

Kvifor dei er laga har forskarane ikkje eit godt svar på.

Nyleg fann dei endå ein figur med hjelp av kunstig inteligens.

Ein gigantisk Nazca-edderkopp. (Foto: Diego Delso/Wikimedia Commons)