Brann i Australia gjer det vanskeleg for koalaane

Etter dei mange brannane i Australia står det dårleg til for koalaane.

The Australian Koala Foundation anslår at over 1000 koalaar er drepne, og at 80 prosent av habitatet deira er øydelagt. Allereie i sommar varsla organisasjonen at dei meiner arten er «praktisk talt utrydda», og at det er lite sannsynleg at koala-bestanden kan gi liv til ein ny generasjon.