To av tre nordmenn har endra vanane for å betre klimaet

Mellom dei 1021 som er spurde i ei stor undersøking, svarar 65 prosent at dei har kjeldesortert meir det siste året av omsyn til klimaet.

Undersøkinga er gjort av Universitetet i Bergen, og er ei stor klimaundersøking utført av Opinion.

Det var NRK som fyrst omtalte saka.

Målet ved undersøkinga var å finne ut om det norske folk har endra vanane sine. Eller om dei er villige til det.

61 prosent seier dei i stor eller ganske stor grad er villige til å endre vanane sine generelt av omsyn til klimaet.

32 prosent er i liten grad villige til å legge om vanane sine.

Flest seier at dei har kjeldesortert meir det siste året av omsyn til klimaet. Langt færre har ete mindre raudt kjøt eller unngått å fly.

Illustrasjon: Maria J / Pixabay