Vaksine mot polio

Gode vaksinar har gjort at polio nesten er utrydda. No får også barn i Afghanistan vaksine.

Ein helsearbeidar ventar på barn som skal få vaksine under ein poliokampanje i den gamle delen av Kabul i Afghanistan.

Polio er ein frykta sjukdom, men gode vaksinar har gjort at sjukdommen nesten er utrydda.