Lovar 100 000 nye tre

Treplanting på dugnad eit av løfta frå byrådet i Oslo. Det skal bli planta 100 000 nye tre

Trea skal vera i bysona, altså ikkje i Oslo-marka, og dei skal vera på plass innan år 2030.

Trea skal bli planta på dugnad av både friviljuge folk og bedriftar.