Tusenvis av skulebarn kan ha uoppdaga synsproblem

Svært mange elevar får ein vanskeleg skulekvardag fordi dei ser for dårleg, utan å vite det sjølv.

Saka stod publisert i forskersonen.no

Elevar kan mellom anna vere plaga med dårleg koordinasjon eller at dei er slitne og trøytte.

Løysinga er å la alle skulebarn få undersøke syn og augehelse.

Ei forskning utført av USN viser at dersom elevar får synsundersøking fleire gongar i løpet av grunnskulen vil ein kunne fange opp dei med uoppdaga synsproblem.

Brukar du briller eller linser?

Brukar du briller eller linser?

Ja18
Nei18
Eg skal kanskje skaffe meg4
Eg har tipp-topp-syn!17
Eg har hatt briller/linser lenge3
Svar totalt: 60