Trygg Trafikk vil at fleire elevar skal gå eller sykle til skulen

Trygg Trafikk oppmodar elevar til å anten gå eller sykle til skulen.

Mange elevar har ikkje lov å sykle til skulen før dei har tatt sykkel-lappen. Dette varierar frå skule til skule.

Trygg Trafikk vil at skulevegen skal bli tryggare, og oppmodar foreldre til å ikkje køyre elevane til skulen.

Mange elevar rundt om i Noreg har lang skuleveg og er avhengig av å bli køyrde av foreldra eller ta skulebuss.

Trygg Trafikk tilrår å lage ei «hjartesone» rundt skulane. Det betyr ein trafikksikker sone rundt skulen med minimal biltrafikk. Viss barna må bli køyrde, blir dei sleppte av i droppsoner utanfor hjartesona.

Brukar du sykkel til skulen?

Brukar du sykkel til skulen?

Ja, eg brukar sykkelen52
Av og til sykkel15
Eg går for det meste10
Eg blir køyrd5
Eg tek skulebussen11
Svar totalt: 93