Mykje mindre is i Antarktis sidan 2014

Sjøisen i Antarktis smeltar i rekordfart. Det kan føre til meir global oppvarming.

Sjøisen spreiar seg over enorme områder og har stor innverknad på klimaet, skriv NRK.

Sjøisen på Antarktis auka sakte i løpet av 40 år og var rekordhøg i 2014. Men sidan då har sjøismassa falle enormt.

Ordforklaring:

Arktis – Nordpolen

Antarktis – Sydpolen