Borgarkrig i Jemen

I fire år har det vore krig i Jemen. I januar blei det våpenkvile, men no har det blussa opp igjen.

Borgarkrig er når eit land krigar mot kvarandre. I Jemen er det to grupperingar som krigar mot kvarandre.

FN og andre hjelpeorganisasjonar gjer alt dei kan for at barna skal føle seg trygge og ha det bra.

Wikipedia