Finnar er lykkelegast, nordmenn på tredjeplass

Finland blir endå ein gong kåra til det lykkelegaste landa i verda. Også Danmark ligg føre Noreg, som er nummer tre på lista.

Rapporten World Happiness Report var nyleg kunngjort. Kåringa er basert på spørjeundersøkingar Gallup har utført i åra 2016–2018, skriv Framtida.no.

Nærast dei tre øvste landa på lista følgjer Island, Nederland, Sveits, Sverige, New Zealand, Canada og Austerrike.

Dei ti landa som opplever størst nedgang i lykke er ramma av økonomiske, politiske eller sosiale problem. Blant dei er Jemen, India, Syria, Botswana og Venezuela.