Sjå kor lite Noreg eigentleg er

Kor stort er landet vårt eigentleg?

På verdskart vil ein ofte tru at Noreg er mykje større enn det eigentleg er.

På bilete ser du Noreg med raudt omriss. Det er plassert i verdsdelen Afrika.

Samtidig er Australia i blått omriss lagt over Europa, for å vise kor stort det eigentleg er.

Vil du sjekke ut meir kan du gå inn på thetruesize.com