Mange skular har mobilforbod

Fleire skular har innført mobilforbod for å betre skulemiljøet.

Rektorar har uttalt seg til fleire aviser, mellom andre NRK, at mobilforbodet er innført for å hindre nettmobbing og forstyrring i undervisninga.

Mange elevar har fått bilete og andre ting spreidd rundt på nettet. Og lærarar føler at undervisninga blir betre utan at elevar skal bruke mobilen.

Mange meiner også at elevane blir mei sosiale av å vere mindre på mobilen.

Er det greit med mobilforbod på skulen?

Er det greit med mobilforbod på skulen?

Ja! heilt klart.27
Delvis greitt.14
Nei!236
Absolutt ikkje greit.34
Veit ikkje11
Svar totalt: 322