Menneska har rydda ut 60 prosent av dyrelivet på jorda

No vil WWF ha ein global handlingsplan for naturen, slik vi allereie har for klimaet.

WWF står for World Wide Found for Nature – Verdas naturfond.

Grunnen er at vi menneska tek så mykje plass. Vi huggar skog, forureinar, byggjer over, forsurar, overutnytter og fortrenger dyra sine leveområder.