Her er dei 17 måla som FN jobbar for

FN blei oppretta i 1945, etter andre verdskrigen. 24. oktober, kvart år, blir FN-dagen markert.

Etter krigen signerte 50 land ein avtale der målet var å skape fred og samarbeide om å løyse ulike verdsproblem. No er 193 land med i denne organisasjonen.

Lovene som FN lagar blir kalla «Verdserklæringa om menneskerettar».

Lovene som fortel kva rettar barn i heile verda har, heiter barnekonvensjonen.

FN-bygninga ligg i New York, i USA. Dette er hovedkontoret og bygget er forma som eit gyllent rektangel. FN har ikkje eit eige kontor i Noreg, men her er nokre FN-organisasjonar som held til her. UNICEF er knytta opp mot FN og har kontor i Oslo.

FN har 17 mål dei jobbar for

FN sine 17 mål (Illustrasjon, FN.no