– Vi er glad vi har fått vennebenken

Du kikar rundt deg. Du har ingen å leike med i friminuttet. Kva gjer du?

Elevrådet på Skånevik skule bestemte seg for at ein vennebenk kunne hjelpe dei som kjenner seg åleine i friminutta. For alle kjenner på den kjensla av og til.

På vennebenken kan dei som treng nokon å leike med setje seg, slik at andre kan invitere dei med i leiken, fortel rektor ved skulen Anne Lise Huneide.

Vennemaskin

  1. klasse på Skånevik skule har brukt benken ei stund.

Viss nokon set seg på vennebenken, kan andre spørre om dei vil leike, fortel Marta Majer (7).

Ja, viss nokon er åleine kan dei berre setje seg på benken, så kjem nokon bort, seier Anna Garvik Arefjord (7).

Det er som ein vennemaskin vi kan bruke, ler Jonas Lygre (7).

Vi kan bruke den i friminutta og når vi har trivselsleikar på skulen, seier Joakim Moe Tungesvik (7).

Ser godt etter

Men ein ting som er viktig å tenkje på er: Korleis sørgje for at ingen vert sitjande der åleine, utan at nokon kjem bort? I Skånevik har dei snakka om at dei må sjekke om det sit nokon på benken.

Vi kikar ofte bort – slik at ingen blir sitjande utan at nokon kjem, fortel Milla Holmedal Åsheim (7).

Ja, vi går bort uansett om det er nokon vi kjenner eller ikkje. Ein gong eg sat på benken kom ein som heiter Vegard bort for å spørre om eg ville vera med på trivselsleikane, fortel Milla.

Det var faktisk nokon frå 6. klasse som kom då eg sat der. Eg kjente dei ikkje frå før, fortel Marta.

Ho synest det var kjekt å få nye vener i 6. klasse.

Viss nokon ikkje kjem bort når ein sit der, kan ein berre reise seg opp for å gå bort til nokon som leikar, og spørre om å få bli med. Det går fint det óg, seier Anna.

God idé

Syster mi, Lineah, var ein av dei som kom på at vi skulle ha ein vennebenk på skulen, fortel Leander Funderud (7).

Idéen kom opp i elevrådet og dei som har arbeidslivsfag på ungdomsskulen laga ein gammal benk om til å bli ny.

Det er flott at vi har ein vennebenk, seier Jonas.