Skuledagen er for teoretisk

Ei undersøking utført av VG og Respons Analyse viser at åtte av ti lærarar i 1. klasse seier at skuledagen for førsteklassingane er for teoretisk.

I læreplanen står det at første året skal det vere eit førskulepreg, der det skal vere læring gjennom leik og aldersblanda aktivitetar.

Er det slik lengre opp også? Kva tenkjer du?

Er skuledagen for teoretisk?

Er skuledagen for teoretisk?

Ja116
Nei24
Veit ikkje16
Svar totalt: 156