Gratis leirskule for alle elevar

No får alle skulebarn lovfesta rett til gratis leirskule.

Kulturminister, Trine Skei Grande, seier at å meistre å overnatte heimanfrå er ei viktig ferdigheit.

– No skal leirskule bli lovfesta.

20 prosent av elevane i grunnskulen får i dag ikkje tilbod om leirskole. No vil regjeringa gi kommunen plikt til å tilby gratis leirskuleopphald eller annan skuletur med overnatting som ein del av grunnskuleopplæringa.

Skal du, eller har du vore på leirskule?

Skal du, eller har du vore på leirskule?

Ja37
Nei25
Veit ikkje15
Svar totalt: 77