30 land er minefrie

30 land er rydda fri for miner etter at forbodet mot landminer blei vedtatt.

Minene er laga for å skade, og har vorte brukt i mange krigar der dei vart grave ned.

I 1997 blei konvensjonen mot landminer vedtatt, og så langt er 30 land blitt rydda.

Det er framleis stor trugsel mot landminer i 60 land.