Sjå dei enorme forskjellane mellom fattig og rik

Bileta i denne videoen er ikkje manipulerte. Dei er faktisk ekte, og viser store forskjellar mellom folk.

Fotograf Johnny Miller har filma ulike stader i Sør-Afrika, Kenya og Mexico.

Han har brukt ei drone for å filme.

Prosjektet har han kalla “Unequal Scenes”, som tyder “Ulike scenar”.