Kor gamle er øyrene dine?

Sett på denne YouTube-filmen og sjekk om du høyrer alle lydane. Filmen er på engelsk. Barn høyrer garantert mykje betre enn vaksne. Ta denne testen på nokre som er eldre enn deg.

Er det vanskeleg å høyre alle lydane? Snakke gjerne med ein vaksen som kan hjelpe.