Klarar du denne fredagsnøtta?

Hane-Pane har tre døtre. Kvar av døtrene har ein bror. Kor mange barn har Hane-pane?

Hane-Pane har tre døtre. Kvar av døtrene har ein bror. Kor mange barn har Hane-pane?

4 barn16
8 barn10
Svar totalt: 26