Skal du sykle åleine til skulen?

Dette bør elevane kunna før dei får sykla åleine til skulen:

  • Meistra sykkelen godt, ha god balanse, kunne gje teikn, sjå bakover og stoppa
  • Grunnleggjande trafikkreglar
  • Gjennomgått sykkelopplæring over tid
  • Trena i trafikken saman med ein vaksen
  • Hugs hjelm! Alle skular bør ha påbod om bruk av hjelm når dei er på sykkelturar i skuletida.