Slutt med aldersgrense på segway og ståbrett

No får segway og ståbrett same reglar som sykkel.

– Sjølv om det ikkje er krav om bruk av hjelm, vil eg oppmoda alle som ferdast på både sykkel og små elektriske køyretøy til å bruka hjelm, køyra forsiktig og ta omsyn til andre trafikantar, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 Politiet og Trygg Trafikk ønskte ei aldersgrense på 12 år, men det er regjeringa som bestemmer.