Kan du ei spøkeleseshistorie frå heimstaden din?

Synest du det er spanande å lese om spøkelse, hekser og varulvar? No kan du finne segn frå din eigen heimplass.

Norsk folkeminnesamling har laga eit kart med oversikt over segna frå heile Noreg.

Ei segn er gamle forteljingar som gjev seg ut for å vere sanne. Dette er gamle historier som har blitt fortalt gjennom generasjonar.

Her kan du sjå oversikta over segna som har kome inn. Kanskje du finn ei historie frå din eigen heimstad? Klikk her.

Framtida.no omtalte denne saka