Forbod for barn å heade

Det europeiske fotballforbundet ventar på svar om det blir forbode for barn under 11 år å heade fotballen.

Det er Aftenposten som omtalar saka.

Eit studie av skal no finne svar på om det er farleg for barn å heade.

I 2017 lanserte Det europeiske fotballforbundet (UEFA) eit omfattande studium. Dei skal finne ut om heading blant barne- og ungdomsfotballen kan føre til skadar. Resultatet av studiet vil kome neste år, skriv Aftenposten.

USA har allereie innført headeforbod for å minske risken for hjerneskadar. Der har ikkje barn under ti år lov til å heade ballen.