Sjå fleire rampenissar og deira påfunn her!

Har du ein rampenisse i hus? Send gjerne inn ditt bilete til janne@framtida.no! Bileta me har fått inn så langt finn du her!

Foto: Silje Sirnes Winje
Foto: Silje Sirnes Winje
Foto: Silje Sirnes Winje
Foto: Silje Sirnes Winje
Foto: Silje Sirnes Winje
FOTO: Trude Våge
FOTO: Trude Våge
FOTO: Trude Våge
FOTO: Trude Våge
FOTO: Trude Våge

 

FOTO: Janne Nerheim