Norske barn les svært godt

GRATULERER! Ei fersk forskning viser at norske femteklassingar les svært godt. I Norden er det berre Finland som slo oss.

8600 norske elevar på 4. og 5. trinn har delteke i undersøkinga.

Undersøkinga viser at norske elevar ligg langt over det internasjonale gjennomsnittet i lesing. Det kjem også fram at det er ein få elevar i Noreg som ikkje les så godt.

50 land deltok på siste undersøking som var i 2016.

Prøva inneheld lesehefter med skjønnlitterære tekstar og informasjonstekstar, samt oppgåver og spørjeskjema.

Ordforklaring

  • Norden består av Noreg, Sverige, Danmark, Finland, Færøyane og Island
  • Skandinavia består av Noreg, Sverige og Danmark

(Kjelde: Forskning.no)