No blir det éin time fysisk aktivitet kvar dag på skulen

No er det fleirtal på Stortinget for at det skal vera gym eller annan fysisk aktivitet på skulen kvar dag.

Trudvang skule i Sogndal (bildet) er ein av skulane som allereie har hatt fysisk aktivitet i fleire år. Forskarane meiner meir fysisk aktivitet gjer at barna lærer meir, i tillegg til at det er betre for helsa.

Arkivfoto: Kristine Askvik