Skriv du nynorsk er du smart

Har du nynorsk som hovedmål, er du heldig. Ei forskning viser at det ikkje er det dummaste ein kan gjere.

Forskninga viser at om du skriv nynorsk så er du rett og slett smartare. Språkforskinga ved NTNU meiner at barn som brukar både nynorsk og bokmål, får mange av dei same positive fordelane som fleirspråklege barn har.

Fleirspråklege barn er ofte smartare, meir kreative og har betre språk. Dei er også betre i å oppfatte det som blir sagt, og ein presterer betre i matematikk på skulen.

Proffesor, Mila Vulchanova, fortel at dess oftare ein brukar nynorsk skriftleg, dess raskare klarar ein å forstå ord frå begge målformane.

(Fyrst omtala i aftenposten.no)