Utgjevingsplan for Framtida junior

Her er dei planlagte utgjevingsdagane for Framtida junior 2023:

Utgåvenr. og dato:

1: 27. januar
2: 24. februar
3: 24. mars
4: 5. mai
5: 16. juni
6: 1. september
7: 13. oktober
8: 17. november
9: 16. desember

Her er dei planlagte utgjevingsdagane for Framtida junior 2022:

Utgåvenr. og dato:

1: 11. februar
2: 18. mars
3: 15. april
4: 13. mai
5: 17. juni
6: 19. august
7: 16. september
8: 14. oktober
9: 18. november
10: 16. desember

Her er dei planlagte utgjevingsdagane for Framtida junior 2021:

Utgåvenr. og dato:

1: 14. januar
2: 28. januar
3: 11. februar
4: 25. februar
5: 11. mars
6: 25. mars
7: 22. april
8: 6. mai
9: 3. juni
10: 17. juni
11: 26. august
12: 9. september
13: 23. september
14: 7. oktober
15: 21. oktober
16: 4. november
17: 18. november
18: 2. desember
19: 16. desember

Her er dei planlagte utgjevingsdagane for Framtida junior 2020:
16. januar
30. januar
13. februar
27. februar
12. mars
26. mars
23. april
7. mai
21. mai
4. juni
18. juni
26. august
9. september
23. september
7. oktober
21. oktober
4. november
18. november
2. desember
16. desember

Her er dei planlagte utgjevingsdagane for Framtida junior 2019:

Utgåvenr. og dato:

1: 16. januar
2: 30. januar
3: 13. februar
4: 27. februar
5: 13. mars
6: 27. mars
7: 10. april
8: 8. mai
9: 22. mai
10: 5. juni
11: 19. juni
12: 14. august
13: 28. august
14: 11. september
15: 25. september
16: 9. oktober
17: 23. oktober
18: 6. november
19: 20. november
20: 4. desember
21: 18. desember

Her er dei planlagte utgjevingsdagane for Framtida junior 2018:

Utgåvenr. og dato:
1: 11. januar
2: 25. januar
3: 8. februar
4: 22. februar
5: 8. mars
6: 22. mars
7: 19. april
8: 3. mai
9: 16. mai
10: 30. mai
11: 13. juni
12: 27. juni
13: 15. august
14: 29. august
15: 12. september
16: 26. september
17: 10. oktober
18: 24. oktober
19: 7. november
20: 21. november
21: 5. desember
22: 19. desember

Her er dei planlagte utgjevingsdagane for Framtida junior 2017:

Utgåvenr. og dato:
1: 2. november
2: 16. november
3: 30. november
4: 14. desember