Bli med på å kåra dei beste nynorske barne- og ungdomsbøkene!

Nynorsksenteret, Pirion, Framtida.no og Framtidajunior.no skal kåra ut dei beste nynorske bøkene. Då treng me di hjelp! Send inn favorittane dine her: nynorskbok@gmail.com eller legg det inn under. Skriv: Namn på bok og forfattar, og ta med namnet ditt og alderen din – og skriv gjerne ei grunngjeving! Alle som kjem med forslag, er med … Continue reading Bli med på å kåra dei beste nynorske barne- og ungdomsbøkene!